030-2343625
info@iot.nl

Korona nedeniyle göçmenler arasında işsizliğin orantısız artması önlenmeli!

Ayrımcılıkla mücadelede söz değil, somut önlemler gerekiyor!

 

Ne zaman Hollanda ekonomisinde bir daralma görülse, işini en önce kaybeden göçmenler oluyor. 

Ekonominin iyi gittiği süreçlerde, Türkler arasındaki işsizlik oranı yerli Hollandalılara göre ortalama 1,5 - 2 kat daha yüksek, kriz dönemlerinde ise bu fark 3-4 katına çıkıyor. Hükümetin önemli danışma organları (Merkezi Plan Bürosu ve Sosyal Kültürel Plan Bürosu) yaz döneminde yaptıkları uyarılarda, korona önlemlerinin yol açtığı ekonomik krizden en çok göçmen gruplar, düşük eğitimliler ve kısmi çalışamaz durumda olanların etkileneceğini belirttiler. İstatistik Kurumlarına göre, kısa süreli (flexibele contracten) sözleşmelerle çalışanların oranı bu gruplar içinde daha yüksek ve kriz dönemlerinde önce onlara çıkış veriliyor.

 

Göçmenler arasında işsizliğin hızlı artmasının bir diğer önemli nedeni de ayrımcılık. İş piyasıyla ilgili istatistikler, korkulduğu şekilde bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkler arasındaki işsizliğin daha hızlı artmaya başladığını gösteriyor. IOT olarak geçen Mayıs ayında, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Koolmees’e gönderdiğimiz mektupta, tehlikeye dikkat çekerek işsizliğin göçmenler arasında orantısız şekilde artmasını önlemek için bazı önerilerde bulunmuştuk. İşe alımlarda eşit şans tanınmasının zorunlu hale gelmesi ve işten çıkarmalarda, eşit davranılmasını istemiştik. IOT’nin bu mektubuna henüz bir cevap gelmedi.

 

ABD’de George Floyd’un trajik biçimde öldürülmesinden sonra, ayrımcılıkla mücadele konusu tüm Dünyanın gündemine girdi. Konu bir süredir Hollanda’nın da gündeminde ve kamu oyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Umarız ayrımcılıkla mücadeleye olan bu ilgi sözde kalmaz, etkili ve somut önlemler alınır.

 

Discriminatie en corona

Als het slecht gaat met de economie, worden migranten het eerst en het vaakst ontslagen. In een hoogconjunctuur is de werkloosheid onder Turken anderhalf à twee maal zo hoog als onder Nederlanders, tijdens een recessie wordt dat drie tot vier maal zo hoog. Tijdens de zomer hebben belangrijke adviesorganen van de regering (het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau) ervoor gewaarschuwd dat bij de komende coronacrisis mensen met een niet-westerse achtergrond, laagopgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking de hardste klappen gaan opvangen. Dat komt doordat zij vaker dan gemiddeld met flexibele contracten werken in sectoren die hard getroffen worden door de crisis.

 

Ook discriminatie vormt een belangrijke factor. Uit de cijfers over de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal blijkt dat de gevreesde ontwikkeling inmiddels is ingezet (zie illustratie). Al voor de zomer heeft het IOT in een brief aan minister Koolmees een aantal voorstellen gedaan om onevenredige werkloosheidsgroei onder migranten te voorkomen. Zo zou in het nieuwe wetsvoorstel dat bedrijven verplicht om gelijke kansen te bevorderen bij de werving en selectie van personeel, ook moeten worden bevordert dat bepaalde groepen niet onevenredig worden ontslagen. Een antwoord heeft het IOT nog niet ontvangen.

Naar aanleiding van de tragische moord op Floyd George is in de hele wereld de aandacht voor discriminatiebestrijding sterk toegenomen. Het is te hopen dat het niet blijft bij lippendienst, maar dat er ook concrete praktische maatregelen worden genomen.

Gerelateerde Artikelen