030-2343625
info@iot.nl

Hollanda’da yaşayan herkes, eşit durumlarda eşit muameleye tabidir!

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

 

Daha kısa bir süre önce kamuoyunda geniş yankı uyandıran çocuk parası ödemelerinin haksız yere durdurulması, binlerce kişinin geçim sıkıntısı yaşamasına,  aşırı borçlanma, işini kaybetme, boşanma ve intihar girişimlerine yol açmış ve çok sayıda aile perişan olmuştu. Bu uygulamadan etkilenenler arasında göçmenlerin orantısız şekilde fazla olması dikkatlerden kaçmamıştı. Ve son olarak dün Vergi Dairesi (Belastingdienst), gelir vergisi beyannamelerini değerlendirirken insanların etnik kökenlerine (Etnisch profileren) göre davrandıklarını kabul etti. Etnik kökene göre değerlendirme belki kulağınıza masum gelebilir, ama bunun adı resmen ayrımcılıktır.

 

Aslında, Hollanda’da son bir yıl içindeki bazı olaylara baktığımızda, Vergi Dairesinin bu ayrımcı uygulaması fazla şaşırtmıyor doğrusu. Bu olayların bazılarını hatırlayacak olursak: Alınan tüm önlemlere rağmen her 10 geçici iş bulma (uitzendbureau) bürosundan 4’ü işverenlerin yabancı işçi istememe talebini kabul ediyor. Amsterdam’da faaliyet gösteren emlak komisyoncularının üçte biri müşterilerinin ayrımcı istemlerine göz yumuyor. Okullarda ayrımcı davranışlara maruz kaldığını ifade eden öğrencilerin sayısı son beş yılda iki kat arttı. Alınan onca önlemlere rağmen, polislerin ayrımcılık suçu işlemesi bir türlü önlenemiyor.

 

Son olarak ortaya çıkan Vergi Dairesinin ayrımcılık yapması, yurttaşların devlete duyması gereken güveni sarsmıştır. Anayasaya göre devlet vatandaşlarını ayrımcılığa karşı korumak zorundadır. Bizzat devletin kendisinn ayrımcılık suçu işlemesi ciddi bir durumdur. Bu nedenle IOT olarak şu taleplerimizin yerine gelmesini istiyoruz.

 

  • Hollanda Anayasasının Birinci Maddesini bilmeyen ve günlük işlerinde bunları uygulamayan memurların devlet dairelerinde işleri yoktur!
  • Vegi Dairesinin haksız uygulamasından etkilenenlerin mağduriyetleri giderilmeli, zararları karşılanmalıdır.
  • Devlet dairelerinin işleyiş süreçlerinin olası ayrımcı yönlerinin, İnsan Hakları Koleji veya Uluslararası Af Örgütü gibi tarafsız kuruluşlar tarafından araştırılmasını istiyoruz.

 

 

 

 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

 

Als gevolg van de kindertoeslagaffaire zijn duizenden gezinnen ernstig ontregeld door problematische  schulden, werkloosheid, echtscheidingen, zelfmoorden, enz. In die affaire bleek al dat het aantal migranten onder de gedupeerde gezinnen onevenredig hoog was. De Belastingdienst heeft nu erkend zich jarenlang schuldig gemaakt aan etnisch profileren bij de controle van aangiften voor de inkomstenbelasting. Etnisch profileren klinkt deftig, maar het is gewoon discriminatie.

 

Het gegeven dat de Belastingdienst heeft gediscrimineerd staat niet op zichzelf. Een greep uit de berichten van het afgelopen jaar: Ondanks een reeks van maatregelen gaan 4 op de 10 uitzendbureaus in op het verzoek om geen uitzendkracht van buitenlandse komaf te sturen. Een derde van de makelaars in Amsterdam is bereid discriminerende verzoeken in te willigen. Het aantal scholieren dat discriminatie ervaart in het onderwijs is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Telkens opnieuw blijkt de politie zich schuldig te maken aan etnische profilering.

 

De affaire met de belastingdienst schaadt het vertrouwen dat burgers in de overheid moeten kunnen stellen. De overheid is volgens de Grondwet gehouden om burgers tegen discriminatie te bescherming. Dat zij zich zelf aan discriminatie schuldig maakt is buitengewoon ernstig. Daarom zal het IOT zich hard maken voor de volgende eisen:

 

- Voor ambtenaren die het eerste artikel van de Grondwet niet kennen en in het dagelijkse werkzaamheden toepassen, mag geen plaats zijn in overheidsdienst.

 

- De op basis van naar nu blijkt op basis van onrechtmatige onderzoeken opgelegde aanslagen moeten worden teruggedraaid. De geleden schade moet worden gecompenseerd.

 

- Wij roepen de regering op om een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mens of Amnesty International) te vragen alle overheidssystemen door te lichten op het gebruik van mogelijk discriminerende processen.

 

******

 

Gerelateerde Artikelen