030-2343625
info@iot.nl

Türkler yeniden Uyum Yasası kapsamınamı alınıyor?

Turken opnieuw inburgeringsplichtig?

Yeni Uyum Yasası (Inburgeringswet) Mart ayında Hollanda İkinci Meclisinde görüşülecek. Buna göre uygulamadaki yasada bazı önemli değişiklikler yapılacak.

Yeni yasayla birlikte, uyum süreci belediyeler tarafından uygulanacak. Buna göre örneğin belediye, her kişi için bir plan (Persoonlijk plan inburgering en participatie-PIP) hazırlayacak. Bunun dışında uyum sınavı düzeyi zorlaştırılarak, A2 seviyesinden B1’ e yükseltiliyor.

Entegrasyon politikalarından Sorumlu Sosyal işler Bakanı Koolmees’in yapmak istediği diğer önemli bir değişiklik ise, Türk vatandaşlarının yeniden yasa kapsamına alınması. 10 yıl önce sonuçlanan davalar sonunda hakim, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Hukuku Anlaşmasına göre, Uyum Yasası’nın Türk vatandaşlarına uygulanamayacağına karar vermişti. Ortaklık Hukuku Hükümlerine göre, AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının ikamet haklarına yeni kısıtlamalar getirilemez ve Türkler’e diğer AB vatandaşlarından farklı muamele yapılamaz. Bakan Koolmes, Hollanda’ya yeni gelen Türklerin bundan böyle grup olarak değil ama kişiye özel uyum programına dahil edileceğini dolayısı ile yasa kapsamına alınmalarının Ortaklık Anlaşmasına aykırı olmadığı görüşünde.

IOT olarak biz bu konuda siz vatandaşların görüşlerini öğrenmek istiyoruz. Yasa değişikliği 1 Ocak 2021 tarihinden sonra, aile birleşimi veya çalışmak için Hollanda’ya gelecekleri kapsıyor. Halen Hollanda’da yaşayanların durumunda herhangi bir değişiklik olmayacak.

 

Yeni yasaya karşı nasıl bir pozisyon alınmalı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Elbette burada bir konunun atını çizmekte fayda var. Hangi amaçla olursa olsun, Hollanda’ya yeni yerleşen yabancıların zorunlu olsa da olmasa da Hollandaca öğrenmeleri önemli ve gerekli. Uyum Yasası zorunluluğu, Hollanda vizesi alabilmek için önce Türkiye’de yapmanız gereken bir temel sınavla (basisexamen) başlıyor. Bu süreçte Hollanda Devleti herhangi bir yardımda bulunmuyor. Hollanda’ya geldikten sonra ise üç yıl içinde ağırlaştırılmış sınavı başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Bu sınav özellikle düşük eğitimliler için bir sorun olabilir. Ama süresiz oturma hakkı ve Hollanda vatandaşlığına geçmek için de bu sınavın başarı ile tamanlanması gerekiyor.

Normal koşullarda Hollanda’ya yeni gelenler kurs ve sınav ücretlerini kendileri ödemek zorundalar. Ama Uyum Yasası kapsamına girenler kurs masrafları için devletten kredi alabilir ve belediye yardımlarından faydalanabilirler. Yeni yasa kapsamına girmeleri durumunda Türkler de bu haklardan yararlanabilecekler.

 

Burada  prensip olarak tartışılması gereken konu, Türkiye -AB Ortaklık Anlaşmaları hükümlerine göre, Türklere, örneğin Bulgarlar ve Polonyalılardan farklı muamele yapılamayacağıdır. Bazı hukuk uzmanları şimdiden yasanın Ortaklık Hukunun eşit muamele öngören maddesine aykırı olduğu görüşündeler.

IOT önümüzdeki günlerde uzmanlarla bir araya gelerek yasaya karşı hangi adımların gerekli olduğunu görüşecek.

 

IOT olarak bu konularda sizlerin görüşlerini öğrenmek istiyoruz.

Görüşlerinizi şu e-mail (info@iot.nl ) adresine gönderebilirsiniz.

 

 

 

Turken opnieuw inburgeringsplichtig?

In maart begint in het parlement de behandeling van een nieuwe inburgeringswet. Het bestaande inburgeringsstelsel wordt op een aantal punten gewijzigd. In de eerste plaats zullen gemeenten aan inburgeraars begeleiding bieden. Onder meer zullen gemeenten voor inburgeraars een Persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) maken. Verder zal men een veel zwaarder examen moeten afleggen (Niveau B1 i.p.v. A2).

Een andere belangrijke verandering is dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij de inburgeringsplicht voor Turken opnieuw wil invoeren. Tien jaar geleden heeft de rechter bepaald dat de inburgeringsplicht voor Turken in strijd is met het Associatieverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Turkije. Volgens het associatierecht mogen EU-landen geen nieuwe voorwaarden stellen aan het verblijfsrecht van Turken en moeten Turken gelijk behandeld worden aan EU-burgers. Minister Koolmees denkt dat de uitspraak van de rechter niet geld voor het nieuwe stelsel, omdat Turken niet als groep, maar op basis van een individueel plan inburgeringsplichtig worden.

Het IOT wil de lezer vragen mee te denken over de stellingname die we als Turkse gemeenschap moeten innemen. Graag neemt het bestuur kennis van uw reacties.

Welke overwegingen zijn daarbij belangrijk?

 

Om te beginnen gaat de inburgeringsplicht alleen gelden voor mensen die na 1 januari naar Nederland komen om te werken of voor gezinshereniging. Voor mensen die hier als zijn verandert er dus niets.

Voorop staat natuurlijk dat iedereen die in Nederland komt werken of wonen zo snel mogelijk de Nederlandse taal goed moet leren. Dat moet zo-wie-zo, of men nu inburgeringsplichtig is of niet.

De inburgering begint met het basisexamen, dat men in Turkije moet afleggen alvorens men een visum krijgt. Daarbij krijgt men van de Nederlandse overheid geen enkele ondersteuning.

Na aankomst in Nederland moeten inburgeringsplichtigen binnen drie jaar slagen voor het (verzwaarde) inburgeringsexamen. Dat kan met name voor laagopgeleiden een probleem vormen.

Maar op den duur moet men het examen toch afleggen voor een permanente verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort.

Het blijft zo dat men de kosten van de inburgeringscursussen en het examen zelf moet betalen.

Als Turken onder de nieuwe wet vallen kunnen zij een lening afsluiten voor de cursuskosten en gebruik maken van de begeleiding door de gemeente. Maar de gemeenten hebben al aangegeven daar geen geld voor te hebben en minister Koolmees wil nog niet zeggen of hij het geld op tafel wil leggen.

Een principieel punt blijft dat Turken volgens het associatierecht niet anders mogen worden behandeld dan bijvoorbeeld Polen of Roemenen. Verschillende deskundigen hebben al aangegeven dat de nieuwe inburgeringsplicht inbreuk maakt op dat recht op gelijke behandeling.

De komende periode zal het bestuur van het IOT deskundigen raadplegen om te bezien welke mogelijkheden er zijn.

Wilt u uw inzichten op dit punt met ons delen, kunt u e-mailen naar het adres info@iot.nl

 

Gerelateerde Artikelen