030-2343625
info@iot.nl

Organisaties bundelen krachten om administratie en schulden Utrechter op orde te krijgen

In Utrecht zijn meerdere organisaties die met inzet van vrijwilligers Utrechters ondersteunen bij hun administratie, financiën en schulden.

 

Honderden vrijwilligers helpen mensen om hun administratie weer op orde te krijgen en een overzicht te maken van inkomsten en uitgaven. Zo worden schulden in een vroeg stadium aangepakt of voorkomen. Deze organisaties hebben op 20 juni een samenwerkingsconvenant getekend en overhandigd aan wethouder Linda Voortman.

“Iedere Utrechter moet kunnen rondkomen en meedoen. Hulp krijgen bij geldzorgen moet daarom makkelijk zijn. Daar werken we als gemeente hard aan. Maar, we kunnen het niet alleen. Mooi dat Utrechtse vrijwilligersorganisaties nu gezamenlijk optrekken om samen te werken aan onze ambitie, een schuldenvrij Utrecht.” aldus wethouder Linda Voortman, Werk en Inkomen.

 

De samenwerkingsovereenkomst is getekend door U Centraal, Humanitas, SchuldHulpMaatje, De Tussenvoorziening, Leger Des Heils, Al Amal, IOT en SMN. Gezamenlijk helpen deze organisaties ongeveer 1000 mensen per jaar. De organisaties gaan onder andere samenwerken op het gebied van scholing van vrijwilligers, gezamenlijke profilering en het actief bereiken van nieuwe deelnemers. Zo willen ze nog meer Utrechters helpen bij hun administratie.

Naar schatting 14.000 –35.000 Utrechtse huishoudens hebben problematische schulden. Daarbij zijn er ook veel mensen die (tijdelijk) moeite hebben met het op orde krijgen van hun administratie. Een vrijwilliger helpt daarbij en zorgt ervoor dat mensen na afloop van het traject zelf weer verder kunnen.

 

 

Gerelateerde Artikelen