030-2343625
info@iot.nl

Yoksullukla Mücadelede Gönüllü Çalışan Kuruluşlar ittifakı oluşturuluyor!

Yoksullukla mücadele eden gönüllü kuruluşlar daha etkili çalışmalar yapmak ve kalıcı işbirliğini geliştirmek amacıyla bir ittifak oluşturdular.

Borçlu ve zor durumda olan  insanlara yardım ve bilgilendirme çalışmaları yapan ve arasında IOT’nin de olduğu gönüllü kuruluşlar güçlerini birleştiriyorlar. Gönüllü kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirme projesi kapsamında oluşturulan “Gönüllüller İttifakı’ında” IOT’nin yanı sıra, Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), het Leger des Heils ve Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) bulunuyor. Borçlu ve zor durumda olan insanlara yardım eden gönüllülerin daha etkili ve kalıcı çalışmalarını sağlamak, yerel ve ülkesel düzeydeki finansal kaynaklar konusunda bilgilendirmek, öngörülen hedefler arasında bulunuyor.

Projenin alan çalışmaları bu konularda deneyimli bir isim olan Prof. Dr. Roel in ’t Veld gözetimindeki Kwink Danışmanlık Bürosu tarafından destekleniyor. 2018 yılı içerisinde bir yönüyle gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek diğer yandan da belediyelerle sistemli ve profesyonel çalışma olanakları araştırılacak. Amaç, finansal açıdan zor durumda olan insanlara  etkili yardımı sağlayacak uzun vadeli yöntem ve metodlar geliştirmek. Geliştirilecek yöntemler sayesinde değişik çalışma sistemleri olan farklı kuruluşların hem kendi aralarında hem de belediye ile daha etkili ve kalıcı yardım edebilmeleri amaçlanıyor.

Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında, ilk aşamada 2018 yılında 5 belediyede çalışma yapılacak.

 

Vrijwilligersalliantie gevormd!

De krachten van Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils, Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN),Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) zijn gebundeld in het project 'Verduurzaming organisaties van- en met vrijwilligers in schuldhulp preventie'. In het kader van dit project hebben de organisaties de ‘Vrijwilligersalliantie’ gevormd, om de inzet van vrijwilligers voor, tijdens en na schuldhulpverlening te borgen, de effectiviteit te vergroten en aan te geven welke lokale en landelijke financiering daarbij hoort.

Bureau Kwink, in associatie met prof. dr. Roel in ’t Veld, staat de Vrijwilligersalliantie bij in de uitvoering van het project. Gedurende 2018 worden de mogelijkheden tot samenwerking onderling en met gemeenten verder verkend, gesystematiseerd en geprofessionaliseerd. Doel is te komen tot een aantal formats en standaarden voor schuldhulpvrijwilligerswerk, dat enerzijds recht doet aan de variëteit in werkwijzen van gemeenten en organisaties en anderzijds handzame structuren biedt voor samenwerking. In het belang van de hulpvragers wordt de kwaliteit van de ondersteuning door vrijwilligers vergroot en samen met de gemeenten en beroepskrachten worden werkprocessen effectiever gemaakt.

In vijf nader te selecteren gemeenten zullen pilotstudies worden opgezet. Het project wordt ondersteund met subsidie van het Ministerie van SZW. Eind 2018 zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden.

Gerelateerde Artikelen