030-2343625
info@iot.nl

Gençler geleceğe güvenle (mi) bakıyor!

Entegrasyon ve Toplum Uzmanlık Merkezi (KIS) tarafından hazırlanan Gedeelde toekomst, toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren başlıklı araştırma raporunda, göçmen gençlerin Hollanda’daki geleceklerine bakışları irdelendi.

 

Araştırma kapsamında 12- 24 yaşları arasında bin gençle görüşülüyor. Araştırmacılar genel olarak, çalışma hayatındaki mağduriyetleri ile Hollanda ve Dünyada yaşanan gerilimlere rağmen, göçmen gençlerin Hollanda’daki geleceklerine olumlu baktıkları sonucuna varıyorlar. Bu da göçmen gençler arasında toplumsal sorunlara daha dayanıklı yeni kuşak gençlerin gelişmekte olduğu şeklinde değerlendiriliyor. Geleceklerini daha çok bireysel ilgi alanları doğrultusunda planlayan gençler, önceki kuşaklara göre daha fazla (yüksek) eğitimli veliler tarafından yetiştiriliyorlar.

 

Gençlerle ilgili bir çok konuda açıklayıcı ve net değerlendirmelerin yer aldığı raporda, Türkiye kökenli gençlerle ilgili bazı bulgular şu şekilde;

 

·         Türk gençlerinin yüzde 50’si, Fas’lı gençlerin ise yüzde 65’i ayrımcı uygulamalardan rahatsız.

 

·         Kendini Hollanda ile özdeşleştirme konusunda Türk gençleri diğer gruplardan farklı bir durum sergiliyor. Diğer göçmen gruplara göre Türk gençleri yüzde 19 ile kendini en az Hollandalı hissettiğini söyleyen grubu oluştururken, diğer göçmen gençler arasında bu oran yüzde 45 dolayında seyrediyor.

 

·         Hollandalı gençlerin yüzde 24’ü kendi grubundan kişilerle ilişkiyi tercih ederken, Türk gençleri arasında bu oran yüzde 15 ile daha düşük bir düzeyde bulunuyor.

 

·         Araştırma kapsamında görüşleri alınan göçmen gençlerin büyük çoğunluğu, geleceklerini Hollanda’da görüyor. Türk gençlerinin yüzde 13’ü Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor. Gençler en çok Hollanda’da yaşadıkları ayrımcılık ve Türkiye sevgisini, buna gerekçe olarak gösteriyorlar. Türk gençleri anne ve babalarının veya atalarının geldiği ülke olarak gördükleri Türkiye’ye dönüş konusunu, zaman zaman arkadaşlarıyla konuştuklarını belirtiyorlar.

 

·         Eğitim (meslek) tercihlerinden en çok emin olan grup Türk gençleri. Eğitim tercihlerinde ebeveynlerin görüşüne (onayına) en çok önem veren grubu da Türk gençleri oluşturuyor. Buna karşılık eğitim tercihlerinde ailelerinden iyi bir destek aldığını söyleyen gençlerin oranı, Türkler arasında yüzde 31 ile en düşük düzeyde bulunuyor.

 

Een optimistische toekomstvisie?

In het rapport Gedeelde toekomst, toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren beschrijft het Kenniscentrum Integratie en Samenleving hoe jongeren in Nederland naar de toekomst kijken. Daarbij is het in het bijzonder gekeken naar jongeren met een migratieachtergrond. Voor het rapport zijn duizend jongeren in de leeftijd van 12 en 24 jaar ondervraagd. De onderzoekers hebben geconstateerd dat jongeren met een positief oog naar hun toekomst kijken, ondanks onzekerheden op de arbeidsmarkt en nationale en internationale spanningen. Er tekent zich een nieuwe weerbare groep migrantenjongeren af. Zij stemmen hun toekomstplannen af op hun persoonlijke interesses en zijn vaker dan de vorige generatie, opgevoed door ouders die (hoog)opgeleid zijn.

Het is een lezenswaardig rapport met een heldere samenvatting. Hieronder stippen wij een aantal bevindingen aan die betrekking hebben op Turkse jongeren.

Turkse jongeren vaak last van discriminatie vanwege religie (50%), maar minder vaak dan bijvoorbeeld Marokkanen (65%).

De jongeren met een Turkse achtergrond laten een afwijkend beeld zien wat betreft identificatie met Nederland. Het percentage van deze groep dat aangeeft zich Nederlands te voelen is 19 procent. Dat is het laagste van alle groepen. Van de andere jongeren met een migratieachtergrond voelt 45 procent zich Nederlander.

Nederlandse jongeren gaan het liefst om met mensen die dezelfde achtergrond hebben (24%). Bij Turkse jongeren is dit percentage 15%.

De meeste jongeren richten zich op een toekomst in Nederland. Van de Turkse jongeren geeft 13 procent aan te overwegen naar Turkije te verhuizen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn discriminatie en liefde voor Turkije. De geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren geven aan dat er regelmatig onderling wordt gesproken over een eventuele terugkeer naar het herkomstland van hun (groot)ouders.

Turkse jongeren zijn het vaakst zeker van hun opleidingskeuze. Instemming met die keuze van hun ouders vinden zij belangrijker dan jongeren uit andere groepen. Het percentage jongeren dat aangeeft vanuit de familie ook daadwerkelijk goede ondersteuning te krijgen bij hun keuze is bij de Turks-Nederlandse respondenten het laagst van alle groepen (31%).

 

---------

 

 

Gerelateerde Artikelen