030-2343625
info@iot.nl

Güçlü bir entegrasyon politikası gerekiyor!

Fas Kökenli Hollandalılar Birliği (SMN) ile Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu IOT,  toplumda artan ayrışma ve ayrımcılığa karşı yeni hükümetten güçlü bir entegrasyon politikası izlemesini istedi.

 

Koalisyon hükümeti kurma çalışmalarıyla görevlendirilen bayan Edith Schippers’e bir mektup gönderen danışma organları, özellikle iş piyasasında etkileri hissedilen ayrımcılığın neden olduğu toplumsal kutuplaşmaya dikkat çektiler. Mektupta, geçtiğimiz dönemde, göçmen kökenli gençlerin eğitim seviyelerinin yükselmesine rağmen, iş bulma şanslarının artmadığı belirtildi. Ayrımcı davranışların açık şekilde yapılmadığını bu nedenle işverenleri zorlayıcı önlemlerin etkili olmayacağını savunan Türk ve Fas’lıların danışma organları, yeni kurulacak hükümete, iş piyasasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bazı öneriler sundular;

  • Resmi ve yarı resmi kamu kurumlarına fırsat eşitliği uygulama zorunluluğu getirilmeli.

  • Resmi ve yarı resmi devlet kurumlarıyla iş yapan şirketler çeşitlilik belgesini (Diversiteitshandvest) imzalamalıdırlar.

  • Şirketlere yıllık faaliyet raporlarında çeşitliliği gözeten personel politikalarına yer verme zorunluluğu getirilmeli.

  • Çalışanlarla ilgili çeşitli veriler birleştirilerek şirketlerin, fırsat eşitliği politikasının sonuçları tespit edilebilmeli.

 

Türk ve Fas’lı danışma organlarının kaleme aldıkları ortak mektupta, iş piyasasındaki ayrımcılığın yanı sıra eğitim politikalarıyla ilgili önerilerde de bulunuluyor.

 

Een krachtig integratie en antidiscriminatie beleid

In een gezamenlijke brief aan de informateur, mevrouw Edith Schippers waarschuwen het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Inspraakorgaan Turken voor toenemende polarisatie door de discriminatie op de arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau van jongeren stijgt wel, maar hun kansen op de arbeidsmarkt niet als gevolg van discriminatie. Repressieve maatregelen helpen onvoldoende, omdat discriminatie op de arbeidsmarkt meestal verhuld wordt. De samenwerkingsverbanden noemen een aantal arbeidsmarkinstrumenten, waarmee gelijke kansen kunnen worden gecreëerd.

* Werkgevers in overheid en semioverheid  worden verplicht naar evenredigheid  streven.

*Werkgevers die gebruik maken van opdrachten, subsidies of vergunningen van de overheid moeten het Diversiteitshandvest onderschrijven.

*Het wordt verplicht om in het jaarverslag te rapporteren over het diversiteitsbeleid.

* Door koppeling van bestanden wordt de evenredigheid per onderneming inzichtelijk gemaakt.

Behalve op het arbeidsmarktbeleid, gaat de brief ook in op het onderwijsbeleid.


De brief kan via deze link worden gedownload./upload/files/brief%20informateur%20Schippers.pdf

 

Gerelateerde Artikelen