030-2343625
info@iot.nl

Protest tegen verhoging naturalisatieleges

Per 1 januari zijn de leges voor naturalisatie opnieuw exorbitant verhoogd. De prijs voor een persoon gaat van € 567 naar € 789. De prijs voor een echtpaar gaat van € 719 naar € 1008. Ook de leges voor medenaturalisatie van kinderen gaat omhoog. (van € 85 naar € 116). Deze enorme verhoging komt bovenop de verhogingen die vorig jaar reeds hebben plaatsgevonden. De Tweede Kamer heeft om een debat over de verhoging gevraagd. Het IOT heeft middels een brief aan de Tweede Kamer geprotesteerd tegen deze verhoging van de leges. Het IOT vreest dat mensen met een laag inkomen geen Nederlander meer kunnen worden. Dit verzwakt de binding en identificatie met Nederland en daarmee de integratie. Ook komt de geloofwaardigheid van het beroep op burgerschap onder druk te staan wanneer een groeiende groep ingezetenen essentiële burgerrechten als het kiesrecht en het kunnen vervullen van bepaalde overheidsfuncties ontbeert.

Gerelateerde Artikelen