030-2343625
info@iot.nl

Naturalisatie opnieuw moeilijker

Nederlander worden kan alleen nog maar als men een bepaald opleidingsniveau heeft bereikt, men (dan wel de partner) het minimumloon verdient en een arbeidscontract heeft van tenminste een jaar. Wie een bijstandsuitkering heeft kan geen Nederlander meer worden. Als voldoende opleiding geldt de zogenoemde startkwalificatie (minimaal MBO II). Ook voldoet men aan de opleidingseis indien men binnen Nederland twee jaar een beroepsopleiding heeft gevolg of twee jaar heeft gewerkt. 

Deze plannen staan in een wetsontwerp dat voor openbare consultatie is gepubliceerd. Niet alleen wordt het moeilijker om via naturalisatie Nederlander te worden, ook het optierecht wordt aangescherpt. Dat treft vooral degenen die vijftien jaar in Nederland hebben gewoond en drie jaar getrouwd zijn met een Nederlander. Zij moeten een inburgeringsexamen hebben afgelegd en afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit. 

Tenslotte zal het Nederlanderschap verloren gaan voor degenen die een andere nationaliteit aannemen. 

De wetwijzigingen worden in de Memorie van Toelichting verdedigd met het argument dat integratie, participatie en werken erg belangrijk zijn. Door hogere eisen te stellen aan mensen die Nederlander willen worden hoopt de regering mensen te stimuleren om zich in te zetten voor participatie en integratie. Deze redenering is een merkwaardige omkering van zaken. Algemeen bekend is immers dat het voor velen zo goed als onmogelijk geworden is om Nederlander te worden en dat het zonder de Nederlandse nationaliteit moeilijker is om te werken en te participeren. Oud minister Hirsch Ballin noemde dit op het CDA congres over het regeerakkoord: niet de problemen aanpakken, maar de mensen. 

In het regeerakkoord staat dat het kabinet internationale verdragen zal respecten. Artikel 6 van het Europees Verdrag inzake nationaliteit verplicht de lidstaten om het verkrijgen van hun nationaliteit te vergemakkelijken. Met dit wetsontwerp wordt de Nederlandse nationaliteit voor bepaalde groepen definitief onbereikbaar.

Gerelateerde Artikelen