030-2343625
info@iot.nl

Uyum Yasası hakkında sorular!

Yüksek İdari Mahkemesi’nin geçen 16 Ağustos tarihinde aldığı karara göre, Uyum kursu ve sınavını öngören Uyum Yasası, AB ile Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Hukuku Hükümleri nedeniyle Türklere uygulanamaz. 

 

1. Takip etmekte olduğum kursu bırakabilir miyim? 
Bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü, çocukların eğitimdeki başarısını yükseltebilmek ve iş bulma şansımızı artırabilmek için Hollandaca öğrenmek çok önemlidir. Bunun yanı sıra kurs sonunda sınava girmeyenler, bugüne kadar kursları boşuna takip etmiş olacaklar. 

2. Hollanda pasaportu alabilmek için bu kurslara katılmam gerekiyor mu? 
Hollanda pasaportu alabilmek için uyum sınavını başarıyla tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok ve yakın gelecekte de beklenmiyor.

3. Şimdi bu kurslar için para ödemem gerekiyor mu? 
Hayır, ek bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ancak 2013 yılında önemli değişiklikler bekleniyor. Büyük kent belediyeleri başta olmak üzere bir çok belediyede halen bir ücret ödenmiyor veya sadece 270 Euro kişisel katkı payı ödemeniz gerekiyor. Ancak 2013 yılından sonra dil kursu ve sınavı ücretli olacak ve kişiler 5 bin Euro veya daha fazlaya mal olacak kurs ve sınav ücretini kendileri ödemek zorunda olacaklar. 

4. Uyum kurslarına katılmak zoruda mıyım? 
Bu kişiye göre değişir. Herhangi bir yardım ödeneği alırsanız, yine de kendinizi geliştirmek, iş bulma şansınızı artırmak amacıyla dil kursu gibi değişik kurslara katılmaya zorlanabilirsiniz. 

5. Kurs takip etmek için imzalanan kontratın yükümlülükleri neler? 

Uyum Yasasına göre, 3 yıl içinde uyum sınavını başarıyla tamamlamak zorundasınız. Kurs kontratında, belediye sizin Hollandaca öğrenmeniz amacıyla kamu kaynaklarından bütçe ayırarak, kurs olanağı sunuyor ve sizden de bu kursu tamamlamanızı istiyor. 
Bu nedenle hem kendi çıkarınız için hem de toplumun Hollandaca öğrenmeniz amacıyla size yaptığı yatırımın bir karşılığı olarak kursları tamamlamak ahlaki bir sorumluluktur. 
Diğer taraftan avukatların bu kontratı yargı yoluyla iptal ettirmeleri mümkün olabilir. Ama hakimler bu yöndeki bir başvuruya sıcak bakmayabilirler. 

Vragen over de inburgering 

Op 16 augustus oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de inburgeringsplicht voor Turken in strijd is met het associatierecht. Naar aanleiding daarvan is het IOT door vele tientallen mensen gebeld met vragen over de inburgering. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden even voor u op een rij. 

1. Kan ik nu stoppen met de cursus? 
Dat is niet verstandig. Goed Nederlands spreken is buitengewoon belangrijk om uw kinderen te kunnen ondersteunen bij hun schoolopleiding en om uw eigen kansen op werk of beter werk te vergroten. Bovendien, wie nu niet door zet en examen doet, heeft al die tijd voor niets de cursus gevolgd. 

2. Hoef ik geen cursus meer te volgen voor een Nederlands paspoort? 
Het blijft zo dat u het inburgeringsexamen moet hebben afgelegd om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Dat zal ook in de toekomst niet veranderen. 

3. Moet ik nu voor de cursus gaan betalen? 
Nee, u hoeft niet extra te betalen. Denkt u er ook aan dat er in 2013 een belangrijke verandering aan komt. In de meeste gemeenten, zeker in de grote gemeenten, hoeft u niets of alleen een geringe eigen bijdrage (€ 270) te betalen. Na 2013 moet u de kosten van de cursus en het examen helemaal zelf betalen. Daarbij moet u denken aan een bedrag van € 5.000 of meer. 

4. Hoef ik niet meer in te burgeren? 
Dat hangt van uw situatie af. Wie een uitkering krijgt kan nog steeds verplicht worden zijn kansen op een baan te vergroten, onder andere door taalcursussen. 

5. Wat zijn de gevolgen van het cursuscontract? 
De inburgeringsplicht betekent dat u binnen drie jaar examen moet afleggen. In het cursuscontract is vastgelegd dat de gemeente u - op kosten van de belastingsbetaler - een cursus aanbiedt en dat u zich verplicht die af te maken. Behalve dat het voor u zelf goed is de cursus af te maken, is er ook sprake van een morele plicht jegens de samenleving die in uw taalkennis heeft geïnvesteerd. Het is mogelijk, maar niet zeker, dat advocaten er in slagen het cursuscontract te ontbinden. Het is niet ondenkbaar dat rechters een dergelijk verzoek niet met sympathie zullen beoordelen. 

Gerelateerde Artikelen