030-2343625
info@iot.nl

Rechter geeft Turken in hoger beroep gelijk

De Turkse gedupeerden die beroep hebben aangetekend tegen de afbouw van de Toeslagenwet voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland, zijn door de rechter in hoger beroep in het gelijk gesteld.

Op grond van de Wet Beperking Export Uitkeringen, die op 1 januari 2000 van kracht is geworden, o­ntvangen uitkeringsgerechtigden in het buitenland geen uitkering meer krachtens de Toeslagenwet. Uitkeringsgerechtigden die voor die datum een uitkering o­ntvingen, kregen vanaf 1 januari 2001 nog slechts tweederde van hun uitkering, vanaf 1 januari 2002 nog slechts eenderde en vanaf begin dit jaar niets meer.

Door een groep Turkse gedupeerden is hier tegen met o­ndersteuning van het Inspraakorgaan Turken beroep aangetekend. In februari 2002 bepaalde de rechter dat dit beroep gegrond was. Tegen deze uitspraak is door het UWV-GAK in beroep gegaan. De uitspraak in hoger beroep stelt de Turkse uitkeringsgerechtigden in het gelijk. De rechter in hoger beroep baseert zijn uitspraak overwegend op het ILO Verdrag.

Op dit moment kan nog niet worden gezegd of deze uitspraak ook gevolgen heeft voor de (1.700) uitkeringsgerechtigden in Turkije die geen bezwaar hebben aangetekend tegen de afbouw van hun uitkering. Waarschijnlijk is dat niet het geval en zal in een nieuwe procedure tegen de staat moeten worden gevraagd om het o­nrechtmatig verklaren van de Wet Beperking Export Uitkeringen. Het Inspraakorgaan Turken zal indien nodig met andere partijen een dergelijke procedure gaan voeren.

Gerelateerde Artikelen