030-2343625
info@iot.nl

Ek Ödenek Için Itiraz Dilekçesi

Hollanda Temyiz Mahkemesi 2007 yılı Kasım ayında aldığı ara bir kararla, 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren ‘Yurtdışına Ek Ödeneklerin Durdurulması Yasası’ (stopzetting Toeslagenwet) kapsamında Türkiye’ye ek ödenek ödemelerini derhal durduran UWV’nin yasayı, birden değil de aşamalı olarak uygulaması gerektiğini belirledi.

Türklerin açtığı davada mahkemenin bu ara kararı üzerine, çalışanların sosyal güvenlik ödeneklerinden sorumlu UWV Kurumu, devam eden temyiz sürecine rağmen, 280 davacı mağdurun alacağını geri ödemeyi kararlaştırdı.

UWV’nin bu kararını protesto eden Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) sadece davacıların değil, tüm mağdurların (Toplam 1730 kişi) zararlarının geri ödenmesini istedi.

Bu nedenle yasanın yürürlüğe girdiği dönemde itiraz etmediği için alacakları geri ödenmeyen kişilerin, aşağıdaki şekilde itiraz dilekçesi yazmalarını öneriyoruz.


İsim, adres ve vergi kimlik numaranızı(Sofinummer) açık şekilde belirtin.

Naam ……………...
Adres ………………
Woonplaats ……….
Sofinummer ……….

                                                                                        Het UWV
                                                                                        Postbus 58285
                                                                                        1040 HG Amsterdam

Geachte heer, mevrouw,

In verband met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 1 november 2007 verzoek ik u om terug te komen op uw beslissing om mijn uitkering Toeslagenwet stop te zetten per 1 juli 2003.

Hoogachtend,

…………………


UWV’nin dilekçenize olumsuz yanıt vermesi durumunda 6 hafta içerisinde bu karara itiraz edebilirsiniz. Bu itirazınıza da red gelmesi durumunda, temyiz davası açabilirsiniz.

Temyiz Mahkemesi konuyla ilgili davada, Avrupa Adalet Divanına başvurarak, Hollanda’nın, Türkiye’ye ek ödenekleri durdurma kararının, Türkiye - AET (Şimdiki adıyla AB) arasında imzalanan anlaşmalarla belirlenen Ortaklık Hukukuna aykırı olup olmadığı konusunda bilgi istedi.

Avrupa Adalet Divanının konuyla ilgili görüş bildirmesi 2 yıl sürebilir. Adalet Divanının açıklayacağı olası olumlu yaklaşımın, tüm mağdurlar veya sadece daha önceden dava açan mağdurlarla ilgili kararı nasıl etkileyeceği belli değil. Bu nedenle yukarda örneği bulunan itiraz dilekçesini doldurup göndermekte fayda var.

Gerelateerde Artikelen